Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen.
Download hier de voorwaarden.

Zekerheden

ANVR Reizigersvoorwaarden

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De ANVR-Reizigersvoorwaarden voor pakketreizen zijn van toepassing op al onze reizen tenzij anders wordt vermeld.
Deze reisvoorwaarden kunt u downloaden via de ANVR-website 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) voor consumenten

Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen van Buro Scanbrit onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) voor bedrijven en instellingen

Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Calamiteitenfonds

Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis. Als publieksbijdrage aan dit fonds geldt voor boekingen een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen).Voor de voorwaarden en meer informatie verwijzen wij u naar calamiteitenfonds.nl.

Definities

Reisovereenkomst:  de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich tegenover zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat als ook tenminste twee van de volgende diensten:

a) vervoer;

b) verblijf;

c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een belangrijk deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen:  de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Boekingen

Boekingen via de website

Prijsberekening

Het is vooralsnog niet mogelijk om kortingen (o.a. kinderkorting), toeslagen (o.a. vluchttoeslagen) en extra's (o.a. maaltijden aan boord en excursies) mee te rekenen in de prijsberekening op de website. De totaalprijs geeft daardoor een indicatie van de definitieve reissom. De definitieve reissom vindt u in de prijsopgave die u per e-mail ontvangt. Mocht u niet akkoord gaan met de prijsopgave, kunt u binnen vijf werkdagen kosteloos annuleren (m.u.v. boekingen binnen vier weken voor vertrek).

 

Uw boeking

Wanneer u na het invullen van ons boekingsformulier op verzenden drukt, stuurt u uw aanvraag naar onze reserveringsafdeling. Uw aanvraag wordt door een reisspecialist doorgenomen. Indien nodig neemt de reisspecialist binnen drie dagen telefonisch contact met u op.

 

Als de reis beschikbaar is.

Als de reis beschikbaar is, wordt deze voor u in optie gezet en ontvangt u van ons een prijsopgave per e-mail. U kunt deze optie binnen vijf werkdagen kosteloos schriftelijk annuleren. Met uitzondering van boekingen gemaakt binnen vier weken voor vertrek. Na vijf werkdagen wordt de optie automatisch omgezet in een definitieve boeking en gaat u een reisovereenkomst aan met Buro Scanbrit.

 

Als (een deel van) de reis op aanvraag is.

Het kan zijn dat een accommodatie, ferryovertocht of vlucht op aanvraag is. Dit houdt in dat wij bij de leverancier eerst na moeten gaan of de door u gewenste kamer of vervoer beschikbaar is. Hierover wordt u vooraf met u overlegd. Na uw akkoord wordt de reisovereenkomst gesloten en is er sprake van een definitieve boeking waarop geen herroepingstermijn van toepassing is. Wanneer u de aanvraag tussentijds annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij er op de reis afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Als de reis niet beschikbaar is

Als de reis aan onze zijde niet akkoord komt, dan kunt de boeking kosteloos annuleren of er wordt u een alternatief geboden (de prijs kan wijzigen). Is een accommodatie bij boeking niet beschikbaar en moet hiervoor door ons een alternatief wordt ingeboekt, dan laten wij u dit weten in de prijsopgave. De prijs en route kan dan wijzigen.

 

Boekingen via de telefoon

Naar aanleiding van uw boekingsverzoek zal de beschikbaarheid worden nagekeken en uw reis door ons worden ingeboekt. De reis en prijs worden telefonisch met u doorgenomen. Er is geen bedenktermijn van toepassing en gaat u een definitieve boeking aan met Buro Scanbrit.

 

Boeken binnen vier weken voor vertrek.

Wij kunnen een aanvraag via het boekingsformulier of telefonisch slechts in optie plaatsen wanneer deze langer dan vier weken voor vertrek wordt gedaan. Binnen vier weken voor vertrek wordt uw aanvraag bij beschikbaarheid automatisch omgezet in een definitieve boeking en gaat u een reisovereenkomst aan met Buro Scanbrit.

 

Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties), die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Aan een preferentie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie. Een essentie kan alleen aangevraagd worden op basis van medische gronden.

 

Er is geen bedenktermijn van toepassing, omdat de reis dan specifiek op de essentie wordt aangevraagd bij de leveranciers. Wanneer u de aanvraag tussentijds annuleert, worden annuleringskosten doorberekend gebaseerd op de staffel onder ‘Annuleren’ in onze Algemene Voorwaarden. Tenzij er op de reis afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Voor het plaatsen van een essentie worden eenmalig € 32 essentiekosten berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord kan worden gegeven en / of de reis wordt geannuleerd. Komt de essentie niet akkoord, kunnen wij de boeking helaas niet uitvoeren en komt deze kosteloos te vervallen. U ontvangt hierover bericht.

 

Persoonlijke gegevens

Artikel 3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, doch ook van andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of de groep van belang zijn.

 

Aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij bij boeking aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Betalingen

Geen aanbetaling

Bij Buro Scanbrit hoeft u geen aanbetaling te doen op uw reis. Acht weken voor vertrek ontvangt u van ons een factuur die uiterlijk zes weken voor vertrek volledig moet zijn voldaan.

 

Vertrekt u binnen zes weken na de boekdatum, dan dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan.

 

Betalen via Ideal of Bancontact

Na boeking ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging van uw reis. Ca. 8 weken voor vertrek ontvangt u een e-mail met daarin uw persoonlijk inloggegevens voor 'Mijn Buro Scanbrit'. In deze beveiligde omgeving kunt u uw boeking en factuur bekijken en direct via iDeal, Bancontact betalen. Indien u geen Nederlandse bankrekening of Bancontact heeft adviseren wij u, uw betaling over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur). Het volledige bedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze bankrekening zijn bijgeschreven.

 

Betalen met creditcard.

Het is niet mogelijk uw reissom per creditcard aan ons te voldoen.

Wijzigen

Wijzigingen maken in je boeking is mogelijk tot 28 dagen voor vertrek. We brengen dan € 32 wijzigingskosten in rekening plus de eventuele kosten die doorberekend worden door externe partijen. Dit zijn wijzigings- of annuleringskosten die de accommodatie, excursie of vervoerder uit de jouw geboekte reis in rekening brengt.

 

Wijziging van vertrekdatum of (aantal) reizigers

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt gezien als een (deel-)annulering van de reisovereenkomst. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals verder uitgelegd onder Annuleringen in de Algemene Voorwaarden en artikel 9 van de ANVR Reizigersvoorwaarden.

 

Binnen 28 dagen voor vertrek.

Binnen 28 dagen voor vertrek kunnen de annuleringskosten in rekening gebracht worden, zoals vermeld in artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer u de reis wilt overdragen aan een andere persoon. In dat geval is er sprake van een indeplaatsstelling en is artikel 8 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.

Annuleren

1. Standaard annnuleringskosten

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd brengen wij u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 15% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag( exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

 

2. Afwijkende annuleringskosten

a. Voor eigen-vervoerreizen ( reizen waarbij u alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert) naar wooneenheden zoals vakantiewoningen, appartementen, kampeerhutten en stacaravans, brengen wij u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van de reissom
-bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

 

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
c. indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten en autohuur kunnen voor dat vervoer c.a. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden dan bij het vervoer cq bijzondere dienst in ons aanbod vermeld.

 

3. Deelannulering

a. Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, berekenen wij annuleringskosten.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doen wij aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. voor het in sub b genoemde gezelschap wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.
d. Is het wijzigingsaanbod niet mogelijk of niet wordt geaccepteerd, wordt de reisovereenkomst in zijn geheel geannuleerd en zijn alle deelnemers annuleringskosten verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke deelnemers nooit te boven gaan.

 

4. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Afwijkende annuleringsvoorwaarden

Mochten er voor een reis of accommodatie afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, dan worden deze onder de prijstabel van de betreffende reis of accommodatie beschreven. Voor het vervoer per lijndienstvlucht gelden tevens afwijkende annuleringsvoorwaarden. De wijzigings- / annuleringskosten voor het vliegvervoer bedragen 100% zodra de tickets zijn uitgegeven / geprint.

 

In de plaats stelling

Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in de plaatstelling, zie artikel 8 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Dit kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek en moet uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de hoofdboek(st)er via info@buroscanbrit.nl o.v.v. het boekingsnummer/in de plaatsstelling.

Kortingen en aanbiedingen

Aanbiedingen

Bij sommige reizen geldt een speciale aanbieding. Aanbiedingen zijn geldig vanaf het moment van plaatsen, gedurende een beperkte periode en zijn niet van toepassing op eerder gemaakte boekingen.
De aanbiedingen en kortingen op accommodaties zijn alleen geldig indien het gehele verblijf binnen de aanbiedingsperiode valt. De periodes waarin de aanbieding geldig is vindt u op bij de betreffende reis. Wanneer een verblijf in verschillende prijsperiodes valt, wordt de korting berekend over de laagste prijs en in mindering gebracht op de reissom. Ze zijn niet van toepassing op eerder gemaakte boekingen.

 

7=5, 4=3, etc.

Zeven nachten verblijven, vijf nachten betalen. Alleen geldig bij de verblijfsduur waarvoor de aanbieding geldt. Dus geen 7=5 bij verblijf van 8 nachten of langer. Hetzelfde geldt voor aanbiedingen als 7=6, 4=3 etc.

 

Gratis nacht

Bij sommige accommodaties verblijft u één of meerdere nachten gratis bij een bepaald minimum verblijf. Voorbeeld: twee nachten gratis bij een minimum verblijf van zeven nachten. Bij een verblijf van acht nachten of meer verblijft u dus ook twee nachten gratis.

 

Geldigheid

De aanbiedingen en kortingen zijn alleen geldig indien het gehele verblijf binnen de aanbiedingsperiode valt en zijn niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. De periodes waarin de aanbieding geldig is vindt u onder het desbetreffende prijstabel. Wanneer het verblijf in verschillende prijsperiodes valt, wordt de korting berekend over de laagste prijs en in mindering gebracht op de reissom.

 

Weekaanbieding

De weekaanbieding is altijd alleen geldig in die week die genoemd wordt bij de desbetreffende weekaanbieding. De week loopt van maandag t/m zondag. De korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.

 

Aanbiedingen/last-minutes

Aanbiedingen/last-minutes zijn geldig vanaf het moment van plaatsen, gedurende een beperkte periode en zijn niet van toepassing op eerder gemaakte boekingen.

Extra kosten

Reserveringskosten

Per boeking berekenen wij € 27 reserveringskosten. Bij annulering van de reis komen reserveringskosten niet voor restitutie in aanmerking.

 

Wijzigingskosten

Indien u na boeking wijzigingen aanbrengt in uw boeking, brengen wij hiervoor € 32 wijzigingskosten in rekening. Wijzigingen zijn mogelijk tot 28 dagen voor vertrek, m.u.v. in de plaatsstelling, artikel 8 ANVR. Wijzigingskosten kosten komen bij annulering niet voor restitutie in aanmerking.

 

Kosten bij een essentie

Voor het plaatsen van een essentie worden € 32 essentiekosten berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord wordt gegeven en/of de wanneer de reis wordt geannuleerd.

Vervoer naar uw bestemming

Voorwaarden

Het vervoer van reizigers, hun bagage en begeleide auto's vindt plaats overeenkomstig de bepalingen, reglementen en voorwaarden van de betrokken ondernemingen en eigenaren op wier vervoermiddel het vervoer plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of via de website van de ANVR: https://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden

 

Tarieven

De vervoerstarieven zijn alleen geldig indien gelijktijdig bij Buro Scanbrit een arrangement van minimaal 1 overnachting wordt geboekt.

 

Autohuur

Op de autohuur zijn de voorwaarden van toepassing van de desbetreffende verhuurder. Deze kunt u bij de desbetreffende rondreis terugvinden onder praktische informatie of in onze brochure.

 

Annuleringsvoorwaarden lijndienstvluchten

Op het vervoer per lijndienst zijn de volgende afwijkende annuleringsbepaling van toepassing: De wijzigings- / annuleringskosten voor het vliegvervoer bedragen 100% zodra de tickets zijn uitgegeven / geprint.

Op reis

Reisdocumenten

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort / identiteitskaart. Sinds 26 juni 2012 dienen kinderen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Reizigers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen zelf bij hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde grensdocumenten. U dient er zelf voor te zorgen om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.

 

Elektronische reisvergunning (eTA) voor Canada

Voor reizen naar Canada is een elektronische reisvergunning nodig. Deze zogenaamde aTA (electronic Travel Authorization) dient u aan te vragen voor uw vertrek naar Canada via de website van de Canadese regering

 

Onvolkomenheden

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding doet bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier) of bij de reisleiding of onze andere plaatselijke vertegenwoordiger. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Wordt het probleem niet of onvoldoende verholpen en geeft dit afbreuk aan de kwaliteit van het verblijf, dient u dit onverwijld telefonisch aan ons te melden via het nummer van onze alarmcentrale, welke u in de reispapieren vindt. Zie artikel 12 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Wanneer u de accommodatie vroegtijdig verlaat of vervalt het recht op een eventuele restitutie.

 

Huisdieren

Indien u uw huisdier wilt meenemen op vakantie dient deze te voldoen aan de richtlijnen van het land. Informeer hiernaar vooraf bij uw dierenarts en of de betreffende verkeersbureaus.

 

Groot-Brittannië: in hotels is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. In sommige vakantiewoningen is het toegestaan om een huisdier mee te nemen.

 

Scandinavië: in veel accommodaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen.

 

Als u een huisdier wilt meenemen op vakantie, dient u dit uiterlijk bij boeking op te geven zodat per accommodatie kan worden nagegaan of dit is toegestaan. Houdt u er rekening mee dat accommodatieverschaffers ter plaatse hiervoor kosten in rekening kunnen brengen. Deze dient u ter plaatse te voldoen

Omstandigheden

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, andere eten, anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekeningen mee te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden ter plaatse en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming.

 

Seizoenen

Voor onze reizen op basis van rondreizen en losse hotels, vakantiewoningen naar met name Scandinavië, willen wij u erop attenderen dat in de zomer het toeristenseizoen loopt van half juni tot half augustus. Buiten deze periodes kan het voorkomen dat een aantal attracties, tolwegen en veerverbindingen gesloten kunnen zijn. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met het desbetreffende verkeersbureau. In de winterperiode loopt het Scandinavische hoogseizoen van half december tot eind maart.

 

Wat houdt halfpension in op onze reizen?

Scandinavië: als u uw hotelrondreis op basis van halfpension heeft geboekt (ontbijt en diner), kan het diner bestaan uit een buffet, een menu van 3-4 gangen of een eenvoudige maaltijd. Dit kan bij elk hotel verschillen.

 

In Groot-Brittannië kan het aantal gangen en de keuzemogelijkheden bij ieder hotel verschillen. Soms kan er een keuze worden gemaakt uit het à la carte menu, maar wordt voor bepaalde gerechten een toeslag gevraagd. Vraag het bedienend personeel naar de voorwaarden.

 

Prijswijzigingen en kennelijke fouten

De informatie in ons aanbod wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Buro Scanbrit behoudt zich het recht voor om de in ons aanbod vermelde tarieven, informatie etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet, noch is Buro Scanbrit verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Boek je vakantie bij Buro Scanbrit