Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen.
Download hier de voorwaarden.

Zekerheden

ANVR Reizigersvoorwaarden

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De ANVR-Reizigersvoorwaarden voor pakketreizen zijn van toepassing op al onze reizen tenzij anders wordt vermeld.
Deze reisvoorwaarden kan je downloaden via de ANVR-website.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) voor consumenten

Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij SGR. Je kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen van Buro Scanbrit onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.Voor de SGR geldt een bijdrage van € 5 per persoon per boeking voor iedereen vanaf 2 jaar. De SGR-bijdrage komt niet in aanmerking voor restitutie indien je boeking wordt geannuleerd (ongeacht de reden van annuleren).

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) voor bedrijven en instellingen

Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij SGRZ. Je kan dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor de SGRZ geldt een bijdrage van € 5 per persoon per boeking voor iedereen vanaf 2 jaar. De SGRZ-bijdrage komt niet in aanmerking voor restitutie indien je boeking wordt geannuleerd (ongeacht de reden van annuleren).

 

Calamiteitenfonds

Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis. Als publieksbijdrage aan dit fonds geldt voor boekingen een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen).Voor de voorwaarden en meer informatie verwijzen wij je naar calamiteitenfonds.nl.

Definities

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich tegenover zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat als ook tenminste twee van de volgende diensten:

a) vervoer;

b) verblijf;

c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een belangrijk deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen:  de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Boekingen

via de website en telefonisch

Prijsberekening

De prijsberekening op de website geeft een indicatie van de prijs, omdat prijzen van o.a. vervoer en accommodatie vaak variabel zijn. Daarnaast is het vooralsnog niet mogelijk om kortingen (o.a. kinderkorting), toeslagen (o.a. vluchttoeslagen) en extra's (o.a. maaltijden aan boord en excursies) mee te rekenen in de prijsberekening. De definitieve reissom vind je in de prijsopgave die je van ons ontvangt.

 

Je boeking

Wanneer je na het invullen van ons boekingsformulier op onze website op verzenden drukt, stuur je je aanvraag naar onze Customer Service Centre. Je aanvraag wordt door een reisspecialist doorgenomen. Indien nodig neemt de reisspecialist binnen drie dagen telefonisch contact met je op.
 

Boek je telefonisch dan zal de beschikbaarheid direct worden nagekeken en de reis door ons worden ingeboekt. De reis en prijs worden telefonisch met je doorgenomen. Er is geen bedenktermijn van toepassing en je gaat een definitieve boeking aan met Buro Scanbrit.

 

Als de reis beschikbaar is

Als de reis beschikbaar is, wordt deze voor je in optie gezet en ontvang je van ons een prijsopgave per e-mail. Je hebt daarna 5 werkdagen bedenktijd. De boeking wordt na vijf dagen automatisch definitief. Boek je telefonisch dan nemen de prijsopgave direct met je door en geldt er geen bedenktermijn. Vertrek je binnen vier weken of boek je een reis met afwijkende annuleringsvoorwaarden, dan heb je ook geen bedenktijd van 5 werkdagen.

 

Als (een deel van) de reis op aanvraag is

Het kan zijn dat een accommodatie, ferryovertocht of vlucht op aanvraag is. Dit houdt in dat wij bij de leverancier eerst na moeten gaan of de door jou gewenste kamer of vervoer beschikbaar is. Hierover wordt er vooraf met je overlegd. Na je akkoord wordt de reisovereenkomst gesloten en is er sprake van een definitieve boeking waarop geen herroepingstermijn van toepassing is. Wanneer je de aanvraag tussentijds annuleert, worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens de (afwijkende) annuleringsvoorwaarden.

 

Als de reis niet beschikbaar is

Als de reis aan onze zijde niet beschikbaar is, of de aanvraag niet akkoord komt, dan bieden we je een alternatieve reis (de prijs kan wijzigen) of vertrekdatum. Ook kan de boeking kosteloos worden geannuleerd. Dit is niet van toepassing op additionele aanvragen binnen een gesloten reisovereenkomst.

 

Boeken binnen vier weken voor vertrek

Wij kunnen een boeking slechts in optie plaatsen wanneer deze langer dan vier weken voor vertrek wordt gemaakt. Binnen vier weken voor vertrek wordt je aanvraag bij beschikbaarheid automatisch omgezet in een definitieve boeking en ga je een reisovereenkomst aan met Buro Scanbrit.

 

Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties), die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Aan een preferentie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie. Een essentie kan alleen aangevraagd worden op basis van medische gronden.

 

Er is geen bedenktermijn van toepassing, omdat de reis dan specifiek op de essentie wordt aangevraagd bij de leveranciers. Wanneer je de aanvraag tussentijds annuleert, worden annuleringskosten doorberekend gebaseerd op de staffel onder ‘Annuleren’ in onze Algemene Voorwaarden. Tenzij er op de reis afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Voor het plaatsen van een essentie worden eenmalig € 32 essentiekosten berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord kan worden gegeven en / of de reis wordt geannuleerd. Komt de essentie niet akkoord, kunnen wij de boeking helaas niet uitvoeren en komt deze kosteloos te vervallen. Je ontvangt hierover bericht.

 

Persoonlijke gegevens

Artikel 3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, doch ook van andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of de groep van belang zijn.

 

Aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij bij boeking aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Betalingen


Na de definitieve boeking ontvang je van ons per e-mail een factuur. Binnen 14 dagen dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor de vertrekdatum voldaan zijn. Boekingen binnen 42 dagen voor vertrek dienen per ommegaande volledig betaald te worden.

 

Betalen via Ideal of Bancontact

Je ontvangt tevens een e-mail met daarin je persoonlijk inloggegevens voor ‘Mijn Boeking’. In deze beveiligde omgeving kan je je boeking en factuur bekijken en direct via iDeal of Bancontact betalen. Indien je geen Nederlandse bankrekening of Bancontact hebt, adviseren wij je, om je betaling(en) over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

 

Betalen met creditcard.

Het is niet mogelijk je reissom per creditcard aan ons te voldoen.

Wijzigen

Wijzigingen maken in je boeking is mogelijk tot 28 dagen voor vertrek. We brengen dan € 32 wijzigingskosten in rekening plus de eventuele kosten die doorberekend worden door externe partijen. Dit zijn wijzigings- of annuleringskosten die accommodatie, excursie of vervoerder uit de jouw geboekte reis in rekening brengt.

 

Wijziging van vertrekdatum of (aantal) reizigers

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt gezien als een (deel-)annulering van de reisovereenkomst. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals verder uitgelegd onder Annuleringen in de Algemene Voorwaarden en artikel 9 van de ANVR Reizigersvoorwaarden.

 

Binnen 28 dagen voor vertrek.

Binnen 28 dagen voor vertrek kunnen de annuleringskosten in rekening gebracht worden, zoals vermeld in artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer je de reis wilt overdragen aan een andere persoon. In dat geval is er sprake van een indeplaatsstelling en is artikel 8 van de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.

Annuleren

1. Standaard annnuleringskosten

Indien je een definitieve reisovereenkomst annuleert, brengen wij je naast de verschuldigde reserveringskosten, SGR-Bijdrage, essentie- of wijzigingskosten, de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling, maar niet meer dan 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag( exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

 

2. Afwijkende annuleringskosten

a. Indien er voor een reis of reisonderdeel (zoals bij bepaalde accommodaties, vervoer, camperhuur of excursies) afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, dan worden deze in ons aanbod bij de betreffende reis of het reisonderdeel beschreven.

b.Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

c.Voor het vervoer per lijndienstvlucht gelden tevens afwijkende annuleringsvoorwaarden. De wijzigings- / annuleringskosten voor het vliegvervoer bedragen 100% zodra de tickets zijn uitgegeven / geprint.


3. Deelannulering

a. Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, berekenen wij annuleringskosten.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doen wij aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. voor het in sub b genoemde gezelschap wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.
d. Is het wijzigingsaanbod niet mogelijk of niet wordt geaccepteerd, wordt de reisovereenkomst in zijn geheel geannuleerd en zijn alle deelnemers annuleringskosten verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke deelnemers nooit te boven gaan.

 

4. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

In de plaatsstelling

Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in de plaatstelling, zie artikel 8 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Dit kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek en moet uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de hoofdboek(st)er via info@buroscanbrit.nl o.v.v. het boekingsnummer / indeplaatsstelling.

 

Kortingen en aanbiedingen

Aanbiedingen

Bij sommige reizen geldt een speciale aanbieding, zoals een (vroegboek)korting. Aanbiedingen zijn geldig vanaf het moment van plaatsen, gedurende een beperkte periode en indien de reis geboekt wordt zoals deze beschreven is. Wanneer de reis wordt aangepast, kan de aanbieding vervallen.
Aanbiedingen zijn niet van toepassing op eerder gemaakte boekingen.

De aanbiedingen en kortingen op accommodaties zijn alleen geldig indien het gehele verblijf binnen de aanbiedingsperiode valt. De periodes waarin de aanbieding geldig is vind je bij de betreffende reis. Wanneer een verblijf in verschillende prijsperiodes valt, wordt de korting berekend over de laagste prijs en in mindering gebracht op de reissom. Ze zijn niet van toepassing op eerder gemaakte boekingen.

 

7=5, 4=3, etc.

Zeven nachten verblijven, vijf nachten betalen. Alleen geldig bij de verblijfsduur waarvoor de aanbieding geldt. Dus geen 7=5 bij verblijf van 8 nachten of langer. Hetzelfde geldt voor aanbiedingen als 7=6, 4=3 etc.

 

Gratis nacht

Bij sommige accommodaties verblijf je één of meerdere nachten gratis bij een bepaald minimum verblijf. Voorbeeld: twee nachten gratis bij een minimum verblijf van zeven nachten. Bij een verblijf van acht nachten of meer verblijf je dus ook twee nachten gratis.

 

Extra kosten

Reserveringskosten

Per boeking berekenen wij € 35 reserveringskosten. Bij annulering van de reis komen reserveringskosten niet voor restitutie in aanmerking.

 

Wijzigingskosten

Indien je na boeking wijzigingen aanbrengt in uw boeking, brengen wij hiervoor € 32 wijzigingskosten in rekening. Wijzigingen zijn mogelijk tot 28 dagen voor vertrek, m.u.v. indeplaatsstelling, artikel 8 ANVR. Wijzigingskosten kosten komen bij annulering niet voor restitutie in aanmerking.

 

Kosten bij een essentie

Voor het plaatsen van een essentie worden € 32 essentiekosten berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord wordt gegeven en/of de wanneer de reis wordt geannuleerd.

Vervoer naar uw bestemming

Voorwaarden

Het vervoer van reizigers, hun bagage en begeleide auto's vindt plaats overeenkomstig de bepalingen, reglementen en voorwaarden van de betrokken ondernemingen en eigenaren op wier vervoermiddel het vervoer plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of via https://www.anvr.nl

 

Tarieven

De vervoerstarieven zijn alleen geldig indien gelijktijdig bij Buro Scanbrit een arrangement van minimaal 1 overnachting wordt geboekt.

 

Autohuur

Op de autohuur zijn de voorwaarden van toepassing van de desbetreffende verhuurder. Deze kan je bij de desbetreffende rondreis terugvinden onder praktische informatie of in onze brochure.

 

Op reis

Reisdocumenten

Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort / identiteitskaart. Kinderen dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Reizigers die de Nederlandse of Belgische nationaliteit niet bezitten, dienen zelf bij hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde grensdocumenten. Je dient er zelf voor te zorgen om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.


Onvolkomenheden

Indien je op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt van je verwacht dat je daarvan meteen melding doet bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier) of bij de reisleiding of onze andere plaatselijke vertegenwoordiger. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Wordt het probleem niet of onvoldoende verholpen en geeft dit afbreuk aan de kwaliteit van het verblijf, dien je dit onverwijld telefonisch aan ons te melden via het nummer van onze alarmcentrale, welke je in de reispapieren vindt. Zie artikel 12 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Wanneer je de accommodatie vroegtijdig verlaat of vervalt het recht op een eventuele restitutie.

 

Huisdieren

Indien je je huisdier wilt meenemen op vakantie dient deze te voldoen aan de richtlijnen van het land. Informeer hiernaar vooraf bij je dierenarts en of de betreffende verkeersbureaus.

 

Scandinavië: in veel accommodaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen.

Groot-Brittannië:in hotels is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. In sommige vakantiewoningen is het toegestaan om een huisdier mee te nemen.

 

Als je een huisdier wilt meenemen op vakantie, dien je dit uiterlijk bij boeking op te geven zodat per accommodatie kan worden nagegaan of dit is toegestaan. Houdt er rekening mee dat accommodatieverschaffers ter plaatse hiervoor kosten in rekening kunnen brengen. Deze dien je ter plaatse te voldoen.

 

Omstandigheden

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, andere eten, anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij je vakantieverwachtingen rekeningen mee te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden ter plaatse en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming.

 

Seizoenen

Voor onze reizen op basis van rondreizen en losse hotels, vakantiewoningen naar met name Scandinavië, willen wij je erop attenderen dat in de zomer het toeristenseizoen loopt van half juni tot half augustus. Buiten deze periodes kan het voorkomen dat een aantal attracties, tolwegen en veerverbindingen gesloten kunnen zijn. Wij adviseren je hiervoor contact op te nemen met het desbetreffende verkeersbureau. In de winterperiode loopt het Scandinavische hoogseizoen van half december tot eind maart.

 

Halfpension op onze reizen

Scandinavië: als je je hotelrondreis op basis van halfpension hebt geboekt (ontbijt en diner), kan het diner bestaan uit een buffet, een menu van 3-4 gangen of een eenvoudige maaltijd. Dit kan bij elk hotel verschillen.
Groot-Brittannië: het aantal gangen en de keuzemogelijkheden kan bij ieder hotel verschillen. Soms kan er een keuze worden gemaakt uit het à la carte menu, maar wordt voor bepaalde gerechten een toeslag gevraagd. Vraag het bedienend personeel naar de voorwaarden.

 

Prijswijzigingen en kennelijke fouten

De informatie in ons aanbod wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Buro Scanbrit behoudt zich het recht voor om de in ons aanbod vermelde tarieven, informatie etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet, noch is Buro Scanbrit verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Boek je vakantie bij Buro Scanbrit