Antwoord op je vraag

Welke voorwaarden gelden voor mijn boeking?

Op al onze reizen zijn de Algemene Voorwaarden van Buro Scanbrit van toepassing.

Op de boekingen voor particuliere vakantiehuizen van Novasol zijn tevens de huurvoorwaarden van toepassing. Download hier de voorwaarden.

 

ANVR-Reisvoorwaarden 
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De ANVR-Reisvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen tenzij anders wordt vermeld.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 
Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen van Buro Scanbrit onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Calamiteitenfonds
Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Als publieksbijdrage aan dit fonds geldt voor boekingen een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor de voorwaarden en meer informatie verwijzen wij je naar de Calamiteitenfonds-website.

Welke voorwaarden gelden voor mijn overtocht, vlucht of huurauto?

Het vervoer van reizigers, hun bagage en vervoersmiddelen vindt plaats volgens de voorwaarden van de betrokken vervoersmaatschappij(en). Deze voorwaarden zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of via de website van ANVR.

Op de autohuur zijn de voorwaarden van toepassing van de desbetreffende verhuurder. Deze kan je bij de desbetreffende rondreis terugvinden onder Extra informatie.


Welke voorwaarden gelden bij het boeken van een privé vakantiehuis?
Wanneer je een privé vakantiehuis van Novasol via Buro Scanbrit boekt, is Buro Scanbrit als tussenpersoon je aanspreekpunt voor de reservering. Buro Scanbrit maakt voor het boeken van je vakantiehuis gebruik van de diensten van Novasol. Deze organisatie bemiddelt in verhuur van vakantiehuizen, maar heeft deze niet zelf in eigendom. De huiseigenaren dragen de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verhuurder.

Op de boeking via Buro Scanbrit zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Buro Scanbrit van toepassing.  

Boek je vakantie bij Buro Scanbrit