Antwoord op je vraag

Wat gebeurt er als een reis door calamiteiten niet doorgaat?

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Al onze reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat wanneer je als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of wij je vervroegt moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte gebeurtenis. Als publieksbijdrage aan dit fonds geldt voor boekingen een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor de voorwaarden en meer informatie verwijzen wij je naar de website van het Calamiteitenfonds.

Boek je vakantie bij Buro Scanbrit